دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC

پوستر دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ تا ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین­ المللی «رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی»، (Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC) در اسفند ماه سال 91، با پیروی از اهداف اولیه کنفرانس، یعنی هم افزایی دانشگاه، دولت و صنعت در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور برگزار خواهد شد.

 موضوعات:

راهکارهای تازه در اقتصاد انرژی و یاری به صنعت پس از حذف یارانه ها
حمایت از کارآفرینی و تولیدات و مهندسی بومی                               
تکنولوژی های نو و اقتصادی در استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر
روش ­های کاربردی مهندسی و صنعتی در تولید و مصرف بهینه انرژی
ساختمان های سبز و روند جهانی استفاده از آنها
مطالعات تطبیقی (3R - Reduce – Reuse – Recycle)  در زمینه نگهداشت و بازیافت انرژی                
حقوق انرژی و راهکارهای تامین مالی صنایع برای تطبیق با حذف یارانه هامقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی