همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

National Conference on Earth Sciences and Sustainable Development

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید.


با یاری خداوند متعال  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه همایش ملی علوم زمین و توسعه پایداردر اسفند ماه سال1393  با با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزشی آزاد و دولتی و شرکت های خصوصی برگزار می کند.
این همایش تلاش می کند با همکاری همه دانشگاهها ، پژوهشگاهها، اندیشمندان و پژوهشگران کشور ، محیطی را برای عرضه آخرین پیشرفت های پژوهشی و فناورانه در زمینه علوم زمین فراهم نماید.

 

محورهای همایش:

1- زمین شناسی اقتصادی
 -        اکتشافات ژئوشیمیایی
-         اکتشافات ژئوفیزیکی
-         تلفیق و مدلسازی کانسار
-         طراحی و بهینه سازی پروژه های اکتشافی
-         اقتصاد منابع معدنی
2- زمین شناسی منابع هیدروکربنی
-         اکتشاف منابع نفت و گاز
-         اقتصاد انرژی
-         منابع نفت غیر متعارف
-         پتروفیزیک و چاه پیمایی
-         مدلسازی و شبیه سازی مخازن نفت و گاز
-         مدیریت مخازن نفت و گاز
-         کاربرد روشهای لرزه نگاری در اکتشاف و توسعه مخازن
-         ازدیاد برداشت پیشرفته
3- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
-         منابع معدنی و محیط زیست
-         بیماری های ژئوژنیک (زمین زاد)
-         جغرافیای پزشکی و سلامت
-         ژئواکولوژی
-         جغرافیای زیستی
-         زمین اقلیم شناسی
-         مدیریت زیست محیطی
-         آمایش سرزمین
-         زمین و مخاطرات جهانی
-         نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
4- زمین شناسی مهندسی و تکتونیک
-         کانه زایی و تکتونیک
-         زمین شناسی شهری و توسعه پایدار
-         ژئوتکنیک
-         نئوتکتونیک و پارینه لرزه شناسی
-         زمین شناسی سواحل
-         ژئومکانیک نفت
-         زمین شناسی دریایی و اجرای پروژه های مهندسی

    5- مهندسی معدن 
-     اکتشاف 
-     استخراج 
-      فراوری

6- هیدرولوژی و هیدروژلوژی
-         اکتشاف و ارزیابی منابع آب
-         هیدروژئوشیمی
-         اقتصاد منابع آب
-         آلودگی منابع آب
-         زمین شناسی و ژئوفیزیک دریا و اقیانوس شناسی
7- معماری و توسعه پایدار
-    معماری بومی، اقلیمی و ارگانیک
-    کاربرد مصالح نوین متناسب با اهداف معماری پایدار
-   کاربرد باطله های معدنی و صنعتی در ساختمان و معماری
8-آمار در علوم زمین
9- رایانه و کاربرد آن در علوم زمین
10- سنجش از دور( RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم زمین
11- زمین باستان شناسی
12 – سایر موضوعات مرتبط

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار