سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط

سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط

پوستر سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط

سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اسلامشهر برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط محورهای همایش
1- تحولات جمعیتی و اثرات فضایی ، کالبدی و زیست محیطی آن
2- قابلیت های منطقه ای، نظام و مدیریت و بهره برداری
3- ایدئولوژی و مدیریت محیط
4- بررسی تطبیقی نظامهای بهره برداری با نظام های اکولوژی ، تجربیات جهانی و ایرا ن
5- برنامه ریزی ، مدیریت ، زیست منطقه گرایی
6- نظام مدیریت شهری و منطقه ای ، واقعیات جغرافیایی و عدالت فضایی
7- فضای جغرافیایی ، سند چشم انداز و توسعه پایدار
8- اصلاح الگوی مصرف و محیط جغرافیایی ایران
9- نظام مدیریت در بهره برداری از قابلیت های فضایی ، چالشها و راهبردهای
10- کاربرد تکنیک های نوین ( سنجش از دور ، GIS ) در جغرافیای فضایی ایران
11- مدیریت ساحلی و توسعه پایدار
12- اسکان غیر رسمی و ساماندهی بافتهای فرسوده
13- فضای جغرافیا یی ، برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه توریسم و اکوتوریسم
14- مخاطرات محیطی و مدیریت بحران
15- اقتصاد فضا و مدیریت منابع