همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط

همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط

پوستر همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط

همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اسلامشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط محورهای همایش
1- تحولات جمعیتی و اثرات فضایی ، کالبدی و زیست محیطی آن
2- قابلیت های منطقه ای، نظام و مدیریت و بهره برداری
3- ایدئولوژی و مدیریت محیط
4- بررسی تطبیقی نظامهای بهره برداری با نظام های اکولوژی ، تجربیات جهانی و ایرا ن
5- برنامه ریزی ، مدیریت ، زیست منطقه گرایی
6- نظام مدیریت شهری و منطقه ای ، واقعیات جغرافیایی و عدالت فضایی
7- فضای جغرافیایی ، سند چشم انداز و توسعه پایدار
8- اصلاح الگوی مصرف و محیط جغرافیایی ایران
9- نظام مدیریت در بهره برداری از قابلیت های فضایی ، چالشها و راهبردهای
10- کاربرد تکنیک های نوین ( سنجش از دور ، GIS ) در جغرافیای فضایی ایران
11- مدیریت ساحلی و توسعه پایدار
12- اسکان غیر رسمی و ساماندهی بافتهای فرسوده
13- فضای جغرافیا یی ، برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه توریسم و اکوتوریسم
14- مخاطرات محیطی و مدیریت بحران
15- اقتصاد فضا و مدیریت منابعمقالات پذیرش شده در همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط