همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف

همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف

همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت پردیس بهشهر در شهر بهشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف