دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان

National Conference of Environmental Stress in Plants

پوستر دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط قطب علمی تنش های محیطی در غلات دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

       
 -مکانیسم های تحمل به تنش های محیطی در گیاهان
 -جنبه های اکوفیزیولوژی گیاهان (زراعی، باغی، مرتعی و .....) در تنش های محیطی
 -جنبه های مختلف ژنتیک، به نژادی و زیست فناوری در شرایط تنش های محیطی
 -کشاورزی پایدار در شرایط تنش های محیطی (خشکی، شوری، سرما و گرما)
 -مدیریت منابع آب و خاک در شرایط تنش
 -مدلسازی در گیاهان در تنش های محیطی
 -مکانیزاسیون منطبق بر شرایط تنش های محیطی