همایش اورژانس های جراحی و زخم

همایش اورژانس های جراحی و زخم

Surgical and Ultrasound Emergency Congress

پوستر همایش اورژانس های جراحی و زخم

همایش اورژانس های جراحی و زخم در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش و اداره بهداشت و درمان نهاجا، بیمارستان بعثت در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.