دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

Entrepreneurship and competitiveness

پوستر دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

تقویت رقابت پذیری صنایع با توجه به مولفه های کارآفرینی
شناساندن رابطه مثبت میان رقابت پذیری و کارآفرینی
 شناخت ویژگیهای عمومی یک رفتار کارآفرینانه از منظر رقابت پذیری صنایع
شناخت عوامل کلی موفقیت و شکست در نوآوری و ایجاد یک شرکت نوپا
 شناسایی، ارزشیابی و کسب منابع دانش فنی در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه با توجه به مولفه های رقابت پذیری
درک امور مربوط به ایجاد و ارائه یک طرح کسب و کار جدید با توجه به رقابت پذیری صنایع

 


محورهای همایش:

کارآفرینی و رقابت پذیری پایدار
رقابت پذیری و شرکتهای دانش بنیان
منابع انسانی و رقابت پذیری
مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
خوشه های صنعتی و مزیت رقابتی
مزیت رقابتی صنعتی و معدنی و کارآفرینی
کارآفرینی سبز و رقابت پذیری
کارآفرینی و اکوتوریسم
فناوری اطلاعات ، کارآفرینی و رقابت پذیری
آموزش عالی، کارآفرینی و رقابت پذیری
و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی و رقابت پذیری

 

 

دبیر کل همایش: آقای دکتر ابوالحسن حسینی
دبیر علمی همایش: آقای دکتر ابراهیم صالحی عمرانمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری