همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :

-  تبیین مبانی و چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی
-  ویژگی های آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی
-  نقش آموزش عالی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی
-  نقش سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی
 - نقش ارتقای بهره وری و کیفیت آموزش عالی در اقتصاد مقاومتیمقالات پذیرش شده در همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی