همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

National Conference on Islamic Mysticism And Razavi Teachings

پوستر همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در شهر گناباد برگزار گردید.


اهداف همایش:

- اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی
- بررسی و تحلیل عرفان اسلامی با تکیه بر آموزه های رضوی
- شناسایی و ارج نهادن به پدیدآورندگان آثار برتر علمی در زمینه امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار

 


محورهای همایش:

- عرفان نظری در آموزه های رضوی
- عرفان عملی در آموزه های رضوی
- اسرار عبادت در آموزه های امام رضا(ع)
- تآثیرپذیری دو مکتب بغداد و خراسان از آموزه های رضوی
- اصول و مبانی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی
- ولایت و مهدویت در عرفان اسلامی با تاکید بر آموزه های رضوی
- جایگاه امام رضا(ع) از دیدگاه عالمان و عارفان اسلامی
- نقش امام رضا(ع) در انتشار و اعتلای اندیشه های اصیل عرفانی در خراسان
- تاثیرپذیری دو مکتب بغداد و خراسان از آموزه های رضوی
- ارتباط متقابل امام رضا (ع) با عرفای هم عهد
- فضایل و مناقب رضوی در آثار عرفای اسلامی
- عرفان در حدیث سلسه الذهب
- ارتباط عرفان و زیارت
- عرفان در روایات
- عرفان در ادعیه (مناجات شعبانیه و آموزه های رضوی)
- و سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش