پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق

پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق

5th Electric Power Generation Conference

پوستر پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق

پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

-   مدیریت برنامه ریزی و تعمیرات نگهداری نیروگاه ها
-   ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف داخلی انرژی در نیروگاه ها
-   افزایش راندمان در نیروگاه ها
-   بهره برداری و عوامل تاثیر گذار در کاهش خروجی های اظطراری و محدودیت تولید واحدها
- فن آوری اطلاعات در بهره برداری و تعمیرات
-   خصوصی سازی و برون سپاری
-   انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده
-   استراتژی مدیریت در بالابردن کارایی نیروگاه ها
-   محدودیت های تولید فصلی نیروگاه ها و عوامل تاثیرگذاری بر آنها
-   کنترل ،حفاظت و اتوماسیون
-   هوشمند سازی نیروگاه ها و جایگاه نیروگاه ها در شبکه های هوشمند
-   شیمی ، مواد و خوردگی
-   طراحی ، تجهیزات و ساخت داخل نیروگا ها
-   تکنولوژی های نو در نیروگاه ها              مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق