سومین کنفرانس نیروگاههای برق

سومین کنفرانس نیروگاههای برق

3rd Electric Power Generation Conference

سومین کنفرانس نیروگاههای برق در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲ بهمن ۱۳۸۹ توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در شهر محمودآباد برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
جهت بالا بردن دانش فنی مهندسین و بموازات آن ایجاد هم اندیشی درجهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقلال صنعت نیروگاهی کشور اهداف کنفرانس به قرارزیر تعیین گردید.

1- معرفی و بیان طرح های نیروگاهی کشور (هسته ای ، بخار، توربین گازی وانرژی های نو و ... )
2- تعیین جایگاه نیروگاه های مختلف درمجموعه توان تولیدی برق کشور
3-معرفی و بیان آخرین تجربیات و دانش روزدر زمینه تکنولوژی نیروگاه ها.
4- ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان نیروگاهی
5- ایجاد ارتباط با دانشگاه ها ، مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

محور های اصلی کنفرانس
1-روش های تامین منابع مالی ساخت نیروگاهی (سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله روش Boo ، خصوصی سازی)
2- بهره برداری (مدیریت بهره وری بهینه ، تعمیر و نگهداری ، استانداردها ، ارتقاء سیستم های سازمانی شرکت های بهره برداری اعم از خصوصی و دولتی و....)
3- تجهیزات (طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ، مدیریت فن آوری، شناسایی توانایی های ساخت داخل و... )
4- مدیریت پروژه (زمان ، هزینه ، کیفیت ، نقاط قوت ، نقاط قابل بهبود مستند سازی و...)
5- محیط زیست (ارزیابی اثرات و... )
6- جایگاه نیروگاه های مختلف در مدیریت منابع کشور(نیروگاه های هسته ای ، بخار و توربین گاز و ...)
7- تبیین روش ها ی کلان اجرایی پروژه ها و تعیین نقش عوامل مختلف (کارفرمایی،مشاور،پیمانکارو...)


موضوعات اصلی کنفرانس
1- سوخت و احتراق
2- دیگ های بخار
3- مبدل ها و سیستم های خنک کننده
4- توربین، ماشین های الکتریکی و تجهیزات کمکی آن
5- شیمی مواد
6- کنترل، حفاظت و اتوماسیون
7- ایمنی، بهداشت و محیط زیست
8- اصلاح الگوی مصرف
9- فن آوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات
10- بهره برداری و نگهداری تجهیزات نیروگاهی
11- خصوصی سازی و برون سپاری
12- تجهیزات و سازه های نیروگاهی
13- قابلیت اطمینان و آمادگی
14- انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدات پراکنده
15- تست های عملکردی - کدها و استانداردها
16- سیستم های مدیریت و مطالعات اقتصادی - اجتماعیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس نیروگاههای برق