نقش علوم محیطی در توسعه دانش فن آوری هسته ای کشور

نقش علوم محیطی در توسعه دانش فن آوری هسته ای کشور

نقش علوم محیطی در توسعه دانش فن آوری هسته ای کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در شهر ارومیه برگزار گردید.


مقدمه
امرو‍زه نقش و جایگاه منطقه ای و جهانی هر کشوری را تولید و سطح دانش و فن آوری اطلاعات رقم می زند. در دنیای نابرابریها، متلاطم و آشفته بین المللی، توان علمی، اندیشه و دانش و فن آوری ابزار اصلی اقتدار ملی در سطح جهانی و تعیین کننده سرنوشت هر ملتی در سطح بین المللی است. در این میان امروزه دانش و فن آوری هسته ای از جایگاه وی‍ژه ای در سطح جهان بر خوردار است و جا دارد این مهم مورد توجه جدی محافل علمی و  مدیریتی کشور واقع شود. لذا با توجه به حساسیت بین المللی موضوع و نقش این فن آوری در زندگی بشری، دست یابی به دانش هسته ای و توسعه و گسترش آن در تمامی بخش های مختلف، یکی از چالش های اساسی مدیریت و موضوع اصلی محافل علمی کشور را تشکیل می دهد. در این راستا، این کنفرانس سعی دارد در این امر مهم مشارکت و در جهت توسعه و گسترش  این فن آوری با تبادل نظر میان متخصصان علوم مختلف بخصوص علوم زیست محیطی گامهایی در راه اعتلای علمی منطقه  و کشور بردارد.       

محورهای اصلی همایش

1-نقش علوم جغرافیایی در فعالیت ها و توسعه فن آوری هسته ای
2-نقش علوم طبیعی و زیست محیطی در فعالیت و توسعه فن آوری هسته ای
3-نقش دانش هسته ای در توسعه کشور
4-چالش های سیاسی اقتصادی در فعالیت های هسته ای
5-نقش فن آوری های سنجش از دور و GIS  در توسعه فناوری هسته ای

محورهای  فرعی مورد بحث
6-جهانی شدن دانش و فن آوری هسته ای
7-آینده نگری و فعالیت های هسته ای


نحوه نگارش مقاله
مقاله در نرم افزار word2003 به شرح ذیل تنظیم گردد .
عنوان مقاله با قلم لوتوس  فارسی فونت 16 (Bold) نوشته شود نام نویسنده /نویسندگان به همراه آدرس میل و تلفن با قلم لوتوس فارسی فونت 12 معمولی ، متن مقاله شامل چکیده و منابع با قلم لوتوس 12 معمولی نوشته شود .
متن انگلیسی قلم Time اندازه 12 معمولی می باشد . فاصله سطرها در متن 10 میلی متر و در زیر نویس شکل 6 میلی متر فاصله قرار داده شود . اندازه حاشیه ها در بالا و پایین 20 میلی متر و در چپ و راست 25 میلی متر باشد
-فایل نمونه صفحه آرایی مقاله از طریق وب سایت همایش قابل استفاده است .
-مقالات می بایست در قالب wordو PDF به یکی از دو شکل زیر ارسال شوند.
1- از طریق نشانی الکترونیکی همایش ( Email)
2- از طریق نشانی دبیرحانه و با پست پیشتاز شامل فایل (روی CD) و یک نسخه کامل از مقاله