همایش نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور

همایش نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور

همایش نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه پیام نور سقز در شهر سقز برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.