دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی

دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی

پوستر دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی

دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان و مرکز تحقیقات مدیریت ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


شعار دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی
"تفکر مهندسی، راهکار بنیادی و پایدار در بهبود و توسعه فضای کسب و کار" 

 

محورهای همایش:

تفکر مهندسی و رفع موانع و چالش های پیش روی اقتصاد بدون نفت
نقش تفکر مهندسی و رویکرد مهندسی– محور در رفع موانع و چالش های پیش روی اقتصاد غیروابسته به درآمدهای نفتی در کشور و پررنگ نمودن نقش بخش خصوصی کشور در تولید ثروت و بهبود شاخص های اقتصادی، در این محور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تفکر مهندسی و بهبود و توسعه فضای کسب و کار در شرایط پس از رفع تحریم ها، راهبردها و راهکارها
در شرایط حاکم بر جامعه و ورود ایران به دوران پس از رفع تحریم ها، فرصت ها و تهدیدهایی در راستای بهبود و توسعه فضای کسب و کار و خروج از بحران های اقتصادی موجود، به همراه خواهد داشت، در این محور با تاکید بر تفکر مهندسی، به تحلیل این شرایط پرداخته خواهد شد و راهکارهای ارائه شده از سوی دانشگاهیان، اندیشمندان، اقتصاددانان و سایر صاحب نظران، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

تاسیس سازمان نظام مهندسی صنعت، چالش ها و راهکارها
تاسیس سازمان نظام مهندسی در کشور سال هاست که در مرحله تصویب و اجرایی شدن متوقف مانده است. لذا، با عنایت به اینکه ایجاد این نظام می تواند بسیاری از چالش ها و مشکلات موجود در حوزه های صنعتی و مهندسی کشور را هموار نماید، در این همایش به صورت موشکافانه، چالش ها و راهکارهای موجود در این مسیر با حضور مقامات، مسئولین و سایر صاحب نظران در این زمینه، بررسی خواهند شد. 

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، قابلیت ها، کاستی ها و راهکارها
نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور باعث بهبود شاخص های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار می گردد. در همایش سعی خواهد شد، ضمن شناسایی پتانسیل های موجود در این زمینه، کاستی ها و راهکارهای مناسب به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور متولیان، صاحب نظران و اندیشمندان، بررسی گردند. 

تفکر مهندسی، توسعه پایدار و فناوری های نوین
نقش تفکر مهندسی و رویکرد مهندسی– محور در رفع موانع و چالش های موجود در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار و استفاده از فناوری های نوین، با توجه به تغییرات اساسی که در تعاملات و ارتباطات اقتصادی بین ایران با کشورهای توسعه یافته در حال شکل گیری می باشد، در همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

قوانین و نقش حمایت های دولتی در بهبود فضای کسب و کار
طی سال های گذشته، قوانین متعددی با هدف بهبود فضای کسب و کار کشور در مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، تصویب و ابلاغ شده است. ولی این قوانین در مسیر اجرا دچار چالش هایی بوده و یا زمینه های عملیاتی کردن آنها در کشور فراهم نگردیده است. در این راستا، در همایش با حضور تعدادی از مسئولین و صاحب نظران ذیربط، این قوانین و راهکارهای عملیاتی کردن آنها، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت 

تحقیقات توسعه ای، انتقال تکنولوژی و بومی سازی دانش فنی
با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و به خصوص به روز نبودن دانش و فناوری های مورد نیاز در برخی از صنایع کشور، ضرورت توجه به دانش روز دنیا و تلاش در جهت بومی سازی آن در کشور و همچنین توسعه و بهبود رویکردهای اساسی در تعریف و اجرای تحقیقات و پژوهش در زمینه های مذکور، از اهم مواردی است که در همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

در خصوص تمامی محورهای همایش و موضوعات مرتبط، امکان ارائه مقالات علمی و پژوهشی و همچنین نمونه های اجرایی (Case Study) از سوی اساتید و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و همچنین شاغلین در حوزه های صنعتی، تولیدی و سازمان ها و تشکل های فعال در عرصه های مهندسی، تا تاریخ 1394/10/25 فراهم خواهد بود.مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی روز مهندسی