ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

پوستر ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ تا ۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- اختلالات رشد و بلوغ
- اخلاق پزشکی در بلوغ و تعیین جنسیت
- دیابت در کودکان
- افق های جدید در درمان بیماریهای متابولیک ارثی