اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

پوستر اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۴ توسط شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- حسابداری

- مسئولیت اجتماعی

- مدیریت استراتژیک

- مدیریت سرمایه انسانی

- مدیریت محیط زیست و کشاورزی

- مدیریت سبز

- کارآفرینی

- مدیریت اسلامی

- مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه و بازاریابی

- مدیریت صنعتی و اجرایی

- حقوق و مدیریت

- مدیریت اطلاعات

 -مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی

 - مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها

 - مدیریت فرهنگی و فرهنگ سازمانی

- محور آزاد