همایش مدیریت انرژی برق با رویکرد بهینه سازی مصرف برق در سازمانها و صنایع

همایش مدیریت انرژی برق با رویکرد بهینه سازی مصرف برق در سازمانها و صنایع

همایش مدیریت انرژی برق با رویکرد بهینه سازی مصرف برق در سازمانها و صنایع در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در شهر ابهر برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محورهای همایش:

    * جایگاه آتی مدیریت انرژی برق در منطقه و کشور
    * راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی برق
    * نقش فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی در بهینه سازی مصرف انرژی
    * مطالعه و تحلیل آماری مصرف انرژی برق در منطقه
    * نقش سازمانها، صنایع و مراکز تحقیقاتی در مدیریت انرژی الکتریکی
    * فن آوریهای نوین و مدیریت انرژی الکتریکی
    * مدیریت انرژی و بازار برق
    * نقش سیاستهای مالی و حمایتی دولت در کاهش مصرف برق
    * مدیریت بار و ممیزی انرژی الکتریکی
    * مدیریت انرژی الکتریکی در سازه های شهری