اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی

اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی

The 1st National Seminar of Educational Methods in Biomedical Sciences

اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.محورهای این همایش شامل موضوعات مربوط به آموزش در حیطه دروس ذیل از علوم پایه پزشکی است:

  1. علوم تشریحی
  2. فیزیولوژی انسانی
  3. ژنتیک و بیولوژی انسانی

اهداف همایش:

در درجه اول، تبیین مشکلاتی که درخصوص آموزش این علوم به مخاطبانی از گروه های مختلف علوم پزشکی و بویژه دانشجویان پزشکی عمومی، وجود دارد است؛ زیرا از یک سو در بین کل رشته ها، دانشجویان این گروه، واجد بیشترین تعداد بوده و از سوی دیگر نیاز به اصلاح الگوی آموزشی به این گروه بیش از پیش احساس می شود. به دنبال هدف نخست، ارائه راهکارهایی است که از سوی مدرسین و صاحب نظران، برای رفع مشکلات فوق و ارتقاع سطح آموزشی یافت شده و یا پیشنهاد می شود.

1-تسهیل قدرت یادگیری و یادآوری در دروس دانشگاهی

بررسی متون بالادستی در مورد آموزش و تسهیل آن
تاثیر هنر در تسهیل یادگیری
تاثیر شگفت‌انگیز تصورات موهوم در ازدیاد قدرت یادگیری و یادآوری

2- موضوعاتی که بین سه گروه فوق مشترک است:

ادغام این علوم با سایر دروس علوم پایه وبالینی :
بصورت ادغام افقی (Horizontal Integration)
بصورت ادغام عمودی (Vertical integration)
ارائه راهکارهایی جدید برای آموزش بخش هایی که یادگیری آنها دشوار است.
استفاده از تکنیکهای آموزشی من جمله:

case based learning
problem based learning
web-based learning
didactic lecture و role-play

1-موضوعات ویژه علوم تشریحی

آموزش علوم تشریحی در فضای مجازی
علوم تشریحی کاربردی بویژه برای پزشکان عمومی

به عنوان بخش جانبی همایش ارائه بخش های ویژه در گروه علوم تشریحی:

وب سایت
کلاس درس و موزه دیجیتال
آزمایشگاه بافت شناسی به هم پیوسته

2-موضوعات ویژه فیزیولوژی

فیزیولوژی بالینی
طراحی آموزشی و مدل سازی در آموزش فیزیولوژی

3-موضوعات ویژه ژنتیک و بیولوژی

تصاویر و انیمیشن های مباحث ژنتیک شامل
ساختمان های سه بعدی از DNA
پیشرفت های جدید در فرآیند یادگیری همانندسازی، رونویسی، ترجمه
جهش ها و انحرافات کروموزوم
برنامه آموزش ژنتیک بر پایه
دانش پزشکان و کاربردهای عملی
الگوهای ارجاع مشاوره ژنتیک
مراقبت های اولیه ژنتیک