اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

مدیریت:
- مدیریت دانش
- سرمایه فکری
- منابع انسانی
- نقش آموزش سازمانی در توسعه
- توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
- خلاقیت و نوآوری
- کارآفرینی
- یادگیری و آموزش الکترونیک
- اخلاق و تجارت مسئولیت اجتماعی شرکت
- تبلیغات و روابط عمومی
- برند
- تجارت الکترونیک
- مدیریت استراتژیک
- بازاریابی
- بازاریابی خدمات مالی
- فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
- مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 سیاستهای پولی و ارزی
- توسعه مدیریت پولی و بانکی
- مدیریت ریسک اعتباری
- فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی دولت
- توسعه نظام تامین مالی در ایران
- سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
- فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری
- مدیریت فناوری
- کامپیوتر و فناوری اطلاعات
- محیط زیست، صنعت و اقتصاد
- محیط زیست و انرژی پاک
محیط زیست و خدمات شهری
- محیط زیست:مدیریت و بازاریابی سبز
- بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود
- محیط زیست و کشاورزی


اقتصاد:
- راهکارهای توسعه مناطق آزاد
- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
- توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
- اقتصاد و تولید ملی
- سرمایه گذاری و تولید ملی
- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
- رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
- توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
- اقتصاد در شرایط تحریم
- اقتصاد کشاورزی
- توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
- توسعه روستایی با ترکید بر تولید ملی

 

حسابداری:
- مباحث نوین در حسابداری
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- شناسایی،ارزشگذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- ارتباط حسابداری با صنعت و جامعه
- رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی

 

علوم اجتماعی:
- سبک زندگی
- مهارت آموزی و اشتغال
- آموزش در ایران 1404
- توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی
- کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران
- تحولات ایران و جهان
- علوم سیاسی و روابط بین الملل
- اسلام و روابط بین الملل


دبیر علمی همایش: دکتر داود هادی فر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی