دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

2nd conference on Agriculture,Genetic Engineering and Plant Protection

پوستر دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت علم محوران آسمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش
1- کشاورزی و گیاه پزشکی: 
تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی 
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی 
ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک 
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) 
میوه های مناطق معتدله 
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی 
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی 
اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار 
به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی 
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی 
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی 
نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها 
نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی 
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار 
نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار 

2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک: 
آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری 
مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی 
حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک 
کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب 
مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک 
نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار 
تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه 
روشهای مصرف کود در خاک 
هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی 
اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی 
پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها 

3- منابع طبیعی و توسعه پایدار: 
مباحث نوین در منابع طبیعی 
تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی 
استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی 
روشهای پالایش در منابع طبیعی 
ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی 

4- علوم صنایع غذایی: 
مباحث نوین در علوم صنایع غذایی 
علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی 
بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی 
بهداشت غذایی و مسمویت غذایی 
فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی 
میکروب شناسی مواد غذایی 

5- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات: 
محصولات تراریخته 
بانک ژن و ذخایر ژنتیکی 
زراعت و اصلاح نباتات 
روشهای جدید به نژادی در گیاهان 
بیوتکنولوژی ، کشت بافت 

6- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی: 
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای 
سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال 
بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن 
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی 
مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها 

7- علوم شیلات و آبزیان: 
کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان 
نقش آبزی پروری در توسعه پایدار 
تکثیر و پرورش آبزیان 
بهداشت و بیماری های آبزیان 
صید و بهره برداری 

8- علوم دامی و دامپزشکی: 
کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار 
تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور 
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور 
مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور 
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی 
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی 
فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور 
نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی 
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی) 
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی 
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام 
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور 

9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی: 
کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی 
ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی 
تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی 
بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی 
کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی 
گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی 
روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی 
هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی 
الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت 
مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر 
سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی 
به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی 
مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی 
کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار 

10- نانو تکنولوژی در کشاوزی: 
نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان 
کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی 
نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی 
نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی 
نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی 
نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی 
کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران