اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

پوستر اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط سازمان صنعت - معدن و تجارت خوزستان - انجمن حسابداری ایران - پارک علم و فناوری خوزستان - انجمن مدیریت ایران  و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محور اقتصاد
-اقتصاد مقاومتی
-اقتصاد خرد
-اقتصاد کلان
-اقتصاد سنجی
-رشد اقتصادی
-نظام های اقتصادی
-اقتصاد توسعه
-اقتصاد کشاورزی
- برنامه ریزی اقتصادی
- اقتصاد شهری
-اقتصاد انرژی
 
محورهای­ حسابداری
-تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
- ارزیابی استاندارد های بین المللی
-حسابداری تلفیقی
- حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
- حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
- کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
-تولید و حسابداری مدیریت
- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- روش های تأمین مالی در سازمانها
- لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
- ارزش افزوده و گزارشگری مالی
-اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
- کاربرد اینترنت در حسابداری
- سیستم های اطلاعات حسابداری
-حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
-مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
- حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی
- حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
- ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
-حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
- حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
- حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
- ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
- هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
-برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور
- محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات
- آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه
- حسابداری و نظام راهبری شرکتها
- حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
- نقش حسابداری در تحول اقتصادی
-چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران
-نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری
 
مدیریت­ مالی
-اصول و مفاهیم مدیریت مالی
- نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
- نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
- نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور
-مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی
- رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی
-محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی،نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
- مکانیزم های تامین مالی
- نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
-مدیران مالی و شناخت ریسک
- اصول مالی رفتاری
- ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی
- نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری
- نقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی
-ضرورت حسابرسی تقلب
-لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی
-لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی
-ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
-فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران
- آسیب شناسی مالی در ایران
- مدیرین بنگاهها
-برنامه ریزی استراتژیک مالی
- مدیریت سرمایه گذاری 
- ارزیابی مدیریت ریسک
- مهندسی مالی
-مدیریت دارایی ها 
-و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی
 
محورهای مدیریت 
-مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
- افق های نوین در مدیریت 
- چالشهای فرا روی مدیریت 
- مدیریت دانش 
-سیستم ارزیابی متوازن 
-بازریابی وسرمایه گذاری 
-مدیریت نیروی انسانی
-نقش مدیریت در تولید
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-مدیریت دولتی
- مدیریت آموزش
-مدیریت سیستم اطلاعات مدیریت
-نقش مدیریت در کارآفرینی
-نقش مدیریت در کشاورزی
-مدیریت بیمه
- مدیریت پروژه
- مدیریت مالی
-مدیریت سرمایه گذاری
- مدیریت دانش
- مدیریت استراتژیک
-سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
-مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها 
- مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها 
- نقش مدیریت در افزایش تولید ملی 
-توانمند نمودن منابع انسانی سازمانها 
- عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی 
-ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری 
- بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان 
-مدیریت سود در سازمانها 
- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمانها 
-توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
-سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
- مدیریت و بهره وری رسانه
- نقش مدیریت در صنعت 
- آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری