اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

پوستر اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۵ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فرهنگیان مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


-Philosophy of Language
-Reflective Teaching Practice
-Prospective Teachers' Competencies (Farhangian University Mission)
-Assessment issues
-ELT Curriculum Evaluation
-Student Factors
-Critical Teacher Development
-Technology Integrated ELT
-Supervision and Quality Assurance
-Quality Improvement vis a vis ELT Teachers' Ranking
-ELT Practicumمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران