سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-شیوه های آموزش زبان فارسی
-نقد و بررسی روش های آموزش زبان فارسی
-نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی
-(دوره ی راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)
-نقد و بررسی شیوه ها و متون آموزشی
-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
-نحو و ساخت واژه ی زبان فارسی
-تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان
-آواشناسی و واج شناسی
-معنی شناسی
-ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
-زبان شناسی و ترجمه
-مسایل میان رشته ای زبان:
-روان شناسی زبان
-جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
-زبان شناسی رایانه ای و ...
-تحول زبان فارسی و گونه های آن
-گویش های موجود درایران
-زبان شناسی قرآن
-و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان فارسی

Main topics:
-Philosophy of Language
-Discourse Analysis
-Psychology of Language
-Translation Studies
-English Literature
-General Linguistics
-Teaching Methods
-First Language Acquisition
-Second Language Learning
-Cognition and Learning
-Linguistics and Translation
-Teaching English Language 
-Teaching and Evaluation of Translation
-Meta-Analysis Approaches and Learning
-And all other related topics in English Language Studies

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان