دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی

The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

آموزش زبان انگلیسی
روانشناسی زبان 
فلسفه زبان 
رویکردهای فراتحلیل و یادگیری 
شناخت و یادگیری
فراگیری زبان اول
یادگیری زبان دوم 
تحلیل گفتمان 
روشهای تدریس 
زبانشناسی نظری
ادبیات انگلیسی
ارزیابی ترجمه و آموزش 
زبان شناسی و ترجمه
مطالعات ترجمه 
و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان انگلیسی
Philosophy of Language
Discourse Analysis
Psychology of Language
Translation Studies
English Literature
General Linguistics
Teaching Methods
First Language Acquisition
Second Language Learning
Cognition and Learning
Linguistics and Translation
Teaching English Language 
Teaching and Evaluation of Translation
Meta-Analysis Approaches and Learning
And all other related topics in English Language Studiesمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی