اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار

اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار

پوستر اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار

اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران و شعبه ایلام در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

آموزش

- مدیریت آموزشی و جهانی شدن
-مدیریت آموزشی و خلاقیت
-مدیریت آموزشی و فناوری اطلاعات
-مدیریت آموزشی و ارزشیابی
-مدیریت آموزشی و کارآفرینی
-مدیریت آموزشی و بهره وری
-مدیریت آموزشی و تغییر وتحول

علوم تربیتی
- مدیریت و تعلیم و تربیت اسلامی
-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
-مدیریت و آموزش و پرورش ابتدایی
-مدیریت و آموزش پیش دبستانی
-مدیریت و تکنولوژی آموزشی
-مدیریت و برنامه ریزی درسی
-مدیریت و تحقیقات آموزشی
-مدیریت آموزشی
-مدیریت و آموزش الکترونیک
-مدیریت و اخلاق اسلامی

روانشناسی
- مدیریت و روانشاسی بالینی
-مدیریت و روانشناسی تربیتی
-مدیریت و روانشناسی شخصیت
-مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی
-مدیریت و روانشناسی عمومی
-مدیریت و سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
-مدیریت و روانشناسی سلامت
-مدیریت و روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

مدیریت
- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
-مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
-مدیریت راهبردی
-مدیریت استراتژیک و رقابت
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
-مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
-مدیریت تشکیلات و روشها
-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
-مدیریت استراتژیک
-مدیریت دانش
-مدیریت نوآوری و کارآفرینی
-مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
-مدیریت برنامه ریزی توسعه جهانگردی

اشتغال و توسعه پایدار
- آموزش های مهارتی بازار محور در اقتصاد مقاومتی
-آموزش های مهارتی و اقتصاد دانش بنیان
-مشاغل نوین و آموزش های مهارتی
-مهارت آموزی و یادگیری مادام العمر
-مهارت آموزی ، اقتصاد یادگیرنده و توسعه پایدار
-مهارت آموزی ، کار آفرینی و اشتغال
-آموزش های مهارتی مجازی و توانمندسازی عمومی
-توسعه اخلاق حرفه ای در آموزش های مهارتی
-روشهای نوین استفاده از فنون و حرف در جهت ایجاد اشتغال
-استاندارد های نوین جذب سرمایه های انسانی
-آموزش منابع انسانی در جهت رشد و توسعه
-سیاستها و راهبردهای مدیریت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی
-سلامت ،رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و زیست پذیری روستایی
-فقرزدایی و کاهش نابرابری­های اجتماعی
-اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار
-رویکردها، الگوها و شاخص‌های آموزش عالی و توسعه پایدار
-تجربه‌های جهانی آموزش عالی و توسعه پایدار
-عملکرد و آسیب‌شناسی آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار
-چشم‌انداز و وضعیت مطلوب آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار
-نقش زنان درتوسعه پایداراقتصادی
-زنان، مهارت آموزی و اشتغال
-آینده پژوهی در مهارت آموزی و اشتغال
-کشاورزی و توسعه پایدار
-آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
-منابع طبیعی و توسعه پایدار
-مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
-مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
-مدیریت انرژی و توسعه پایدار
-زیست بوم پایدار و توسعه
-محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
-محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
-توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

 محور ویژه
- نقش مدیریت آموزشی در همدلی و همزبانی دولت و ملت
-مدیریت آموزشی و توسعه پایدار
-روانشناسی مدیریت و توسعه پایدار