همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

National Conference on Language,Literature,and Translation studies in Education

پوستر همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش

همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


-Language acquisition and learning
-Foreign Language Learning Language Education
-Language Program Evaluation
-Innovation in language teaching
-Language Teacher Education
-Language Teaching Methodology
-Language Curriculum Development
-Language Testing and Assessment
-Literature in Language Studies
-Mass Media & Languages
-Discourse Analysis
-Language and Communication
-Language for Specific Purposes
-Language for Academic Purposes
-Language and Gender
-World languages & Literature
-Critical Discourse Analysis
-Language Acquisition
-Interdisciplinary Research in Language
-Dialectology
-Semantics
-Linguists and Literature
-Semantics
-Pragmatics
-Language Acquisition
-Sociolinguistics
-Psycholinguistics
-Text and Discourse Analysis
-Computational Linguistics
-Machine Translation and Multilingual Processing
-Translation Studies
-Corpus Studies

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش