اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی

THE first Conference & Exhibition on Electeronic Insurance

پوستر اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی

اهداف کنفرانس:
1- توسعه مدیریت و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
2- فرهنگ سازی، اموزش و آشنایی متخصصین و عموم مردم با مزایای استفاده از خدمات بیمه الکترونیکی
3- تشویق محققان،پژوهشگران و کارشناسان کشور به ارائه طرح های علمی، کاربری و پیاده سازی بیمه الکترونیکی؛
4- توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و جابجایی اطلاعات بر اساس آن
5- ایجاد ارتباط بین شرکتهای بیمه ای با سیاستگزاران، سازمان ها و شرکتهای مرتبط در راستای ارائه خدمات بیمه الکترونیکی
6- تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمان های برتر بیمه ای در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات

محورهای اصلی کنفرانس:
1- بیمه الکترونیکی (مفاهیم، زیر ساختها):
2- محیط حقوقی و ایجاد فضای مساعد کسب و کار جهت راه اندازی بیمه الکترونیکی
3- نقش و جایگاه IT و ICT در بیمه الکترونیکی
4- وضعیت بیمه الکترونیکی در جهان و بررسی تجربیات و چالشها
5- استانداردها و چگونگی ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه در بیمه الکترونیکیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی