اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

پوستر اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ تا ۷ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- آموزش و اخلاق شهروندی
- رابطه آموزش و پرورش و محیط ز یست
- اخلاق در مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
- اخلاق مهندسی، اخلاق حرفه ای و محیط زیست
- مفاهیم و نظریه های جدید در اخلاق زیست محیطی
- تبیین مفهوم حق حیات وحش و حقوق زیست محیطی
- آموزش محیط زیست و تدوین منشور اخلاق شهروندی
- اخلاق در اسلام و سایر ادیان و رابطه آن با محیط زیست
- مفاهیم متعالی در تنوع زیست فرهنگی: زبانی، قومی و دینی
- نقش آموزش و فرهنگ در تعالی اخلاقی و حفاظت از محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی