دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


 

محورهای کنفرانس:تولید انتقال و توزیع
انرژی های نو
بهره وری انرژی
بازار برق
قیمت گذاری
بهبود و اصلاح پروسه های صنعتی
استانداردها
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تجربه سایر کشور ها
بررسی تطبیقی در کشورهای مختلف
سایر موارد مرتبط

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی