اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

پوستر اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۲ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

انرژی و محیط زیست:
-  تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن
-  کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت
-  بازیافت انرژی
-  بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست
-  اقتصاد محیط زیست و انرژی
-  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت
-  دخیره سازی انرژی در صنعت
-  انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی
 
 
آب و فاضلاب:
-  تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی
-  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
-  راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی
-  مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
-  استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
-  تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب
-  مدیریت و تصفیه شیرابه
-  دفع و استفاده مجدد از پساب
-  دفع و استفاده مجدد از لجن
 
 
خاک و پسماند:
-  تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک
-  شناسایی و پایش آلاینده های خاک
-  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...
-  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک
-  مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و ... )
-  مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل)
-  زباله سوزیو پسسماندهای ویژه
-  کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن
-  تاثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه
 
 
هوا و صوت:
-  پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار
-  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی
-  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
-  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
-  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا
-  مدل سازی انتشار آلودگی هوا از منابع ثابت و متحرک

 

محورهای ویژه:

- الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت
-  تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید
-  HSE در صنعت
-  پایش های زیست محیطی
-  فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-  به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
-  فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
-  کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
-  کاربرد سنجش از دور در شناسسایی و پایش آلاینده ها
-  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
-  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
-  بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
-  کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
-  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
-  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
-  شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
-  نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
-  محیط زیست و فناوری اطلاعات
-  محیط زیست و دولت الکترونیک
-  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
-  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
-  ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت
-  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
-  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک