کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

پوستر کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی
-         سبک های رهبری و توسعه منابع انسانی
-         الگوهای اخلاقی و توسعه منابع انسانی
-         مدیریت تحول و نوآوری
-         مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی
-         مدیریت آموزشی و چند فرهنگی
-         مدیریت استراتژیک
-         مدیریت آموزشی و راهبردهای آموزشی
-         مدیریت  و جهانگردی و گردشگری
-         اقتصاد آموزشی و توسعه منابع انسانی
-         مدیریت کیفیت و بهره وری
-         مدیریت آموزش عالی
-         نظارت و راهنمایی در آموزش
-         فلسفه مدیریت آموزشی
-         نقش مدیریت آموزشی در همدلی و همزبانی

آموزش الکترونیکی و توسعه منابع انسانی
-         شیوه های نوین آموزش الکترونیکی
-         طراحی در یادگیری الکترونیکی
-         تولید محتوا
-         جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یادگیری الکترونیکی
-         آموزش های الکترونیکی ضمن خدمت
-         جنبه های راهبردی مدیریت و سازماندهی آموزش الکترونیکی
-         مدارس هوشمند در ایران
-         کاربردهای یادگیری الکترونیکی در توسعه منابع انسانی
-         تکنولوژی های جدید در آموزش الکترونیکی
-         چالشهای آموزش الکترونیکی

 نقش تعلیم و تربیت و فلسفه آن در توسعه منابع انسانی
-         تعلیم و تربیت اسلامی و منابع انسانی
-         اخلاق اسلامی و توسعه منابع انسانی
-         توسعه دانش و مدیریت دانش
-         تربیت شهروند جهانی
-         تربیت دینی 
-         تربیت سکولار
-         اخلاق تدریس و پژوهش
-         نقش فلسفه تعلیم و تربیت در توسعه منابع انسانی
-         رویکرد ایدئولوژیک به نعلیم و تربیت
-         جهانی شدن و تعلیم و تربیت
-         الگوهای چند فرهنگی تعلیم و تربیت
-         آموزش بزرگسالان و آموزش باز

 روانشناسی و توسعه منابع انسانی
-         سنجش و ابزارسازی
-         چالشهای پیش روی مشاوران مدرسه
-         روشهای تدریس و توسعه منابع انسانی
-         محیط مدرسه و یادگیری
-         صلاحیت های حرفه ای در آموزش و پرورش
-         خلاقیت و نوآوری
-         نظریه های یادگیری
-         انگیزش
-         راهبردهای شناختی و فراشناختی
-         اختلالات یادگیری
-         آموزش ویژه کودکان استثنایی

برنامه ریزی درسی و توسعه منابع انسانی
-         مبانی فلسفی برنامه درسی
-         برنامه درسی و چندفرهنگی
-         تغییر برنامه درسی
-         دین و اخلاق و برنامه درسی
-         رویکردها و تئوری های برنامه درسی
-         مبانی اجتماعی برنامه درسی
-         الگوهای ارزشیابی
-         تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی
-         نیازسنجی و برنامه درسی
-         رویکردهای اصلاح برنامه درسی
-         برنامه درسی و آموزش مجازی
-         برنامه درسی معنوی
-         برنامه درسی در مقاطع مختلف تحصیلی
-         هنر و برنامه درسی

 آموزش عالی و توسعه منابع انسانی
-         چشم اندازهای پیش روی آموزش عالی
-         سهم آموزش عالی در تحولات اجتماعی، فرهنگی و .....
-         مهاجرت مغزها
-         آسیب شناسی آموزش عالی
-         سیاستگذاری در آموزش عالی
-         روابط انسانی در دانشگاهها
-         ارزشیابی اساتید در آموزش عالی
-         آموزش عالی چند فرهنگی
-         آموزش بین رشته ای در آموزش عالیمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی