همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی

همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی

National Conference on the Environment with a view to the development of environmental quality

پوستر همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی

همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ توسط شرکت همایش گزاران مهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف و محورهای همایش :
-توسعه پایدار در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز با رعایت موازین و استانداردهای زیست محیطی
-نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
-ارائه مدلی برای ایجاد شهر الکترونیک و فرهنگ سازی استفاده از آن جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
-نقش علوم و پژوهش های ممیزی در زمینه محیط زیست
-توسعه شهری و پایدار با رعایت الگوهای زیست محیطی
-حقوق و قوانین اجرایی محیط زیست
-بررسی فناوری های نوین در حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید پذیر
-ارائه الگوهای مناسب زیست محیطی در مصرف آب، خاک، هوا و صوت
-مدیریت بحران های زیست محیطی
-مباحث توسعه کیفیت زیست محیطی
-تغییرات اقلیمی و هزینه های ناشی از عدم رعایت الگوهای محیط زیست
-بسترسازی جهت آموزش های زیست محیطی
-معرفی و تقدیراز بنگاه های اقتصادی موفق در رعایت شاخص های زیست محیطی