همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در شهر بابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

. تبیین اقتصاد مقاومتی

. مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی

. اهمیت سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری برای نائل شدن به اقتصاد مقاومتی 

. اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و تحریم های اقتصادی

.  نقش بازارهای مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی

.اقتصاد بین الملل و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی

. نقش بازارها و نهادهای مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی

.فرصت ها و چالش های اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصادی

. اقتصاد مقاومتی و تحقق اصل 44 قانون اساسی

-سایر موضوعات مرتبط مقالات پذیرش شده در همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی