دومین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها

دومین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها

The International Conference on Econometrics Methods and Applications

دومین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 
Capabilities and Limitations of Econometrics Methods
پتانسیل ها و محدودیتهای روشهای اقتصادسنجی
Spatial Econometrics
اقتصاد سنجی فضایی
Applications of Fuzzy Sets in Econometrics
کاربردهای مجموعه های فازی در اقتصادسنجی
Bayesian and Applications of Econometrics Methods
روشهای بیزی و کاربردهای آن در اقتصادسنجی
Financial Econometrics
اقتصادسنجی مالی
Micro and Macro Models
مدل سازی در اقتصاد خرد و کلان
Econometric Forecasting Methods
روشهای پیش بینی در اقتصادسنجی
Simultion
شبیه سازی
Time Series
سری های زمانی
Panel Data
پنل دیتا
Information Economies and Econometrics
اقتصاد اطلاعات و اقتصادسنجی
Information Theory
تئوری اطلاعات
Multilevel Models
مدل های چند سطحی