تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها

تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها

تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر در شهر بردسیر برگزار گردید.


محورهای ارائه مقالات:

دولت الکترونیک و ارائه خدمات
سیستم های اطلاعاتی و اتوماسیونها
مبانی حقوقی (قانون تجارت)
مدلهای تجارت و درآمدزائی در تجارت الکترونیک
سیستم های شناسائی یکپارچه کالا
نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد منطقه
فرصتهای تجارت الکترونیک در توسعه تجارت ایران و منطقه
بانکداری الکترونیک
مالیات و تجارت الکترونیک
امنیت در تجارت الکترونیک
تبلیغات و بازاریابی در تجارت الکترونیک
خدمات پس از فروش در تجارت الکترونیک
نقش اینترنت در تجارت الکترونیک
استانداردها در طراحی سایتهای تجارت الکترونیک