چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

4th Econominc Geology Conference

پوستر چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی محورهای همایش:
زمین شناسی اقتصادی کانسارهای آذرین و دگرگونی
زمین شناسی اقتصادی کانسار های رسوبی
مدل سازی پترولوژیکی کانسارهای معدنی سنگهای آذرین و دگرگونی
ارتباط زمین شناسی اقتصادی و معدنکاری
زمین شناسی اقتصادی و ژئوتوریسم
اکتشافات ژئوشیمیایی کانسارهای معدنی
اکتشافات ژئوفیزیکی کانسارهای معدنی
جایگاه  پترولوژی در پی جویی و اکتشافات ذخایر معدنی
زمین شناسی اقتصادی و مسائل زیست محیطی
کانی شناسی و جواهر شناسی
پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونیمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی