دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

پوستر دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای سیمنار :
 
- ضرورت بسته های مختلف آموزشی
- استانداردها و رویکردهای آموزشی
- تسهیل دین پذیری و آموزش مفاهیم دینی
- رسانه و کودکان زیر 7 سال
- انتخاب و امنیت شغلی کارکنان مهدهای کودک
- خانواده و فرزندپروری
- شادکامی در کودکان
- وضعیت کتاب کودک