نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی

نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی

9th International Conference on e-Commerce with focus on E-Business

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی

نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

e-Commerce Strategy & Implementation
e-Business
e-Commerce 
Dry port and e-commerce
e-Security
e-Banking
e-Insurance
e-Government
e-Municipality
e-Credit
e-Capital Market
e-Tourism
e-Trust
e-Tracking
e-Learning
e-Health
Health Tourism
e-crime and crime prevention
e-mobility
e-commerce education
Game theory
E-contracts
IPv6 and related issues
Challenges in laws and needs for future regulation in e-commerce and e-bankingمقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی