پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه

5th international conference on e-commerce in developing countries with focus on export

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه