نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

پوستر نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط موسسه نمودار توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:   
-علوم سیاسی    
-نظریه سیاسی    
-فلسفه سیاسی    
-نظام‌های سیاسی    
-تحلیل سیاسی    
-سیاست عمومی    
-اداره عموم    
-ایدئولوژی    
-نظریه بازی    
-اقتصاد سیاسی    
-ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی    
-سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی    
-سیاست تطبیقی    
-نظام‌های ملی    
-دادگاه‌ها و سیاست قضائی    
-ابتکارات دموکراتیک    
-سیاست سبز    
-تحلیل سیاسی فراملیمقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران