دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 یافته های نوین علوم مهندسی
-      مهندسی کامپیوتر
-     مهندسی بـرق
-     مهندسی مکانیک
-     مهندسی عمـران
-     مهندسی کشاورزی
-     مهندسی معمـاری
-    مهندسی هوافضـا
-     مهندسی متالـوژی
-      مهندسی پزشکی
-   مهندسی معــدن

 یافته های نوین علوم کاربردی
-     جغرافیا و برنامه ریزی
-     علوم زیسـتی
-     زمین شنـاسی
-     علوم کشاورزی
-     آمار  و ریاضی
-     فیزیک کاربردی
-     شیمی کاربردی
-     بیوتکنولوژی
-      علوم بهداشتی
-   محیط زیست


 یافته های نوین علوم انسانی 
-      روانشنــاسی
-     علوم اجتماعی
-     علـوم تربیـتی
-     باستان شناسی
-     مـدیـریـت
-     آموزش زبـان
-     فلسفــه
-     اقتـصــاد
-      پژوهش درهنر
-   علوم ورزشی
  
 نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت
-      راهکارهای پیشرفت علمی در کشور
-     راههای تحقق توسعه علم و فناوری
-     پیش فرض های پیشرفت علمی کشور
-     اهمیت علم و فناوری در جهان
-     تبیین نمای کلی پیشرفت
-     الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی