همایش دولت، نظام اداری و چشم انداز

همایش دولت، نظام اداری و چشم انداز

همایش دولت، نظام اداری و چشم انداز در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهر تهران برگزار گردید.


در طلیعه سی امین سالگشت انقلاب شکوهمند اسلامی و پیرو ابلاغ چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال 1384 و ضرورت تبیین هر چه بهتر اهداف و سیاستها و نظارت مستمر بر آنها، و در راستای تحقق سیاستهای کلی مدیریت و نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تبیین مفاهیم نظری حکومت اسلامی و شناخت آسیب های نظام اداری و مدیریت با چالشهای پیش رو برای تحقق چشم انداز و دستیابی به راهکارهای اجرایی، همایشی با محور ها و موضوعهای زیر در خرداد 1387 توسط دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود. از تمامی صاحبنظران، اندیشمندان و مدیران با سابقه کشور دعوت می شود چکیده مقالات خود را در خصوص موضوعات همایش حداکثر تا تاریخ 25/1/1387 به نشانی: مدرس شمال، خیابان شهید دستگردی، خیابان نفت شمالی، بین کوچه چهارم و ششم، شماره 10، طبقه هشتم کمیسیون اقتصاد کلان و اداری و یا صندوق پستی : 631- 13185 و اصل مقالات را تا تاریخ 15/2/78 به همین نشانی با عنوان دبیر خانه همایش ارسال فرمایند:

محور الف- بررسی و تبیین نظریه های حاکمیت و حکومت (دولت) در اسلام، ایران و جهان
1-   بررسی و تبیین ویژگی های حکومت دینی مبتنی بر سیره پیامبر (صلی اله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) در بعد هدایت و نظارت و برنامه ریزی
2-      بررسی و مطالعه تطبیقی مدل ها و شیوه های حکومت های شیعی در ایران و جهان
3-   بررسی مولفه های حکومت اسلامی در نظریات فقهی از جمله (مردم سالاری، مشروعیت قانون، حدود، آزادی، تفکیک قوا، احزاب، اندازه دولت و حقوق شهروندی و ...)
4-      بررسی و مطالعه تطبیقی اصول و شیوه های حکومتی ایران و جهان در دوران اوج و افول تمدن ایران و اسلام
5-   تبیین فرهنگ و دیدگاه شیعی بر مفاهیم پیشرفت، مدیریت و توسعه از جمله؛ عدالت، رفاه، مصرف، کار، رقابت، ثروت، مشارکت، تجمل و زهد.
6-      نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی
7-      چارچوب های ارزشی حکومت اسلامی
8-      مفهوم حکومت در جهان امروز (مدرن، متنوع، کارآفرین، راه گشا، نامتمرکز، بازار مدار و ..)
9-      تجزیه و تحلیل وضعیت و دور نمای آینده جهان و دولت های جهان آینده
10-   مدل و ساختار حکومت ایده آل

محور ب- تجارب و آسیب شناسی حکومت جمهوری اسلامی ایران
1-      بررسی، تجزیه و تحلیل اصول و شیوه اداره کشور در سی سال گذشته (مزایا، معایب، قوت، ضعف و ...)
2-   بررسی، تحلیل و آسیب شناسی رابطه حکومت با سازمان ها، مردم، نهادهای اقتصادی و اجتماعی،  بنگاه های کسب و کار و نهادهای غیر دولتی، نهادهای سیاسی و ...
3-      بررسی دستاوردها، ظرفیت و توانمندیهای کلیدی نظام جمهوری اسلامی برای تحقق چشم انداز
4-      تبیین شیوه های مدیریت " اقتصاد متکی بر نفت"
5-      بررسی و آسیب شناسی "فرهنگ توسعه" پس از انقلاب اسلامی

محور ج- تبیین نظریه حکومت مطلوب در جمهوری اسلامی (باز تعریف حکومت مطلوب در افق چشم انداز)
1-       تبیین نظریه و مدل حکومت در جمهوری اسلامی ایران
2-       بررسی و تبیین نقش سرمایه اجتماعی در اداره و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی
3-       طراحی ساختار حکومت و شکل دولت آینده
4-       طراحی ساختار حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز

محور د- ویژگی های حکومت، مدیریت و نظام اداری برای تحقق چشم انداز
1-      مولفه ها و ابعاد اصلی شیوه های مدیریت موفق پس از انقلاب اسلامی
2-      رابطه بین توسعه یافتگی و حفظ فرهنگ و هویت اسلامی در تحقق چشم انداز
3-      راهبردها و رویکردهای نوین توسعه رهبری و مدیریت نظام اداری برای تحقق چشم انداز
4-      نقش سرمایه انسانی در تحقق چشم انداز
5-      ظرفیت ها و قابلیت های مدیریتی در تعامل با کشورهای منطقه در تحقق چشم انداز
6-      مدیریت دانائی و نقش فناوری اطلاعات در استقرار حاکمیت الکترونیکی برای تحقق چشم انداز
7-      مدل ها و راهبردهای ارزیابی، پایش و نظارت برای تحقق چشم انداز
8-      فرهنگ سازی و اداره عمومی در تحقق چشم انداز (رسانه ملی، مطبوعات و ...)
9-      مدل کنترل استراتژیک.
10-    مدل برنامه ریزی استراتژیک.

در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمائید:
1-      موضوع مقاله از تازگی برخوردار باشد و حتی الا مکان حاصل مطالعات علمی و تحقیقاتی نویسنده یا نویسندگان باشد.
2-      نسخه اصلی مقاله به دبیرخانه ارسال گردد و نگارنده حتما یک نسخه از آن را پیش خود نگه دارد.
3-   مقاله به ترتیب شامل عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان و عنوان شغلی و سازمانی که به آن وابستگی دارند، چکیده (فارسی و انگلیسی)، واژه های کلیدی، مقدمه (به نحوی که حاوی پیشینه موضوع باشد)، شرح روش تحیقی یا مطالعات انجام شده، یافته های بدست آمده، بحث و نتیجه گیری و منابع مورد استفاده باشد. آدرس پستی و تلفن مولف نیز بر روی صفحه عنوان قید شوند.
4-      مدلها، نمودارها و نگاره ها بصورت آماده چاپ ارائه شود و مندرجات هر کدام واضح و به ترتیب شماره گذاری شده باشد.
5-   توضیحات، معادلهای واژه های فارسی و ... یا شماره گذاری بر روی هر کلمه یا پایان هر جمله بطور مستقل در هر صفحه و به صورت زیر آورده شود.
6-      مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان تلقی می شود.
7-   مقالات فقط با عنوان دبیرخانه همایش به آدرس مدرس شمالی، خیابان شهید دستگردی، خیابان نفت شمالی، بین کوچه چهارم و ششم، شماره 10، طبقه هشتم، کمیسیون اقتصاد کلان و اداری و یا به صندوق پستی :631-13185 و آدرس پست الکترونیکی: modiriat@maslehat.irارسال گردد.