همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

پوستر همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دورود برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای تبیین جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی

محورهای همایش :
دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه علم و دانش

- دانشگاه آزاد اسلامی و تولید علم
- دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه آموزش عالی
- دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه فنآوری های نوین
-دانشگاه آزاد اسلامی و نقش آن در پیوند علم، تکنولوژی و تولید
- دانشگاه آزاد اسلامی، نوآوری و اختراعات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  و توسعه اقتصادی
- دانشگاه آزاد اسلامی و فرهنگ سازی جهاد اقتصادی
-دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه پایدار
- دانشگاه آزاد اسلامی و اشتغالزایی
- دانشگاه آزاد اسلامی و کارآفرینی

دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه فرهنگی و اجتماعی
- دانشگاه آزاد اسلامی و تحولات فرهنگی جامعه
- دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه شهرها
- دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه ورزش در کشور
- دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر در مهارتهای زندگی دانشجویان
- دانشگاه آزاد اسلامی و عدالت آموزشی
- دانشگاه آزاد اسلامی و اتحاد قومیت
- دانشگاه آزاد اسلامی و ترویج شعائر اسلامی


نکات اساسی در نحوه تنظیم و ارسال مقاله:
- مقاله باید بر اساس چارچوب مقاله نویسی علمی تنظیم شود ( چکیده، مقدمه، یافته ها، نتیجه گیری، منابع و مآخذ).
- مقاله باید حداکثر در 15 صفحه A4  تنظیم شود.
- مقاله نباید پیش از این در همایش، کنفرانس، یا مجله  ارائه یا به چاپ رسیده باشد.
- دبیرخانه همایش نویسنده اول هر مقاله را به عنوان عهده دار مکاتبات به رسمیت می شناسد.
- رعایت دقیق درست نویسی بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله می باشد.
- هر شرکت کننده مجاز به ارسال حداکثر دو مقاله به دبیرخانه همایش می باشد.
- زبان رسمی همایش فارسی است با این حال از مقالاتی که به زبان انگلیسی نگارش شده باشند نیز استقبال می شود.
- مقاله باید منطبق با محورهای تعیین شده برای همایش باشد.
- ارسال مقاله یا مقالات صرفا از طریق پست الکترونیکی همایش به نشانیtabeen1390@yahoo.com امکان پذیر است.مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی