پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق داخلی و بین المللی

پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق داخلی و بین المللی

The 5th conference on localcontent

پوستر پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق داخلی و بین المللی

پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق داخلی و بین المللی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- شناسایی، ارائه و مستندسازی تجارب و درس­های آموخته در حوزه ارتقای توان داخلی به منظور نشر و ترویج دانش های ضمنی
- بسترسازی به منظور ایجاد شبکه دانشی بین حوزه ای با هدف ارتقای بنگاه های صنعتی و تولیدات داخلی
- نهادینه سازی الگوی ارزش گذاری و ارزیابی پروژه های ملی
در کشور
- ایجاد روحیه خودباوری و ترویج استفاده از تولیدات ملی

 

 

محورهای همایش:

- ارتقای توان داخلی بر پایه درس آموزی از پروژه­ها
- ایجاد و ارتقای شبکه های دانشی در صنایع کشور
- شاخص گذاری و ارزیابی کمی و کیفی مدیریت و اجرای پروژه های ملی
- اکتساب، رسوب و اشتراک دانش و تجربه
- هم افزایی بین حوزه ای به منظور بهره گیری حداکثری از توانمندی های داخلی
- شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات شرکت های داخلی
- بومی سازی فناوری و مدیریت نوآوری
- مدیریت زنجیره تأمین در شرایط تحریم