چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

The 4th Northwest Dermatology Congress in Iran

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.