دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۳ تا ۱۰ دی ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 

 نقش و جایگاه کارگروه‌های مدیریت بحران کشوری و دیگر سازمان‌ها در مدیریت بحران

- نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی

- نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی

- نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت بحران شهری

- نقش آمادگی در کاهش آسیب پذیری از بحران‌های شهری

- ارزیابی آسیب پذیری، آسیب رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی

- الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران

- طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده

- تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت بحرانهای طبیعی

- قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری

- مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها

- پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

- امداد و نجات و اسکان اضطراری

- بیمارستان‌ها و آمادگی بیمارستانی

- پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها

- نقش شریانهای حیاتی در تسریع روند بازگردانی پس از حادثه

- نقش نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی

- تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب دیده

- اطفاء حریق، آواربرداری و مدیریت مواد شیمیایی خطرناک

- نقش بیمه‌ها و بانک‌ها در مدیریت بحران

- جامعه‌شناسی و روانشناسی بلایا

 

HSE

- مدلها وروشهای ارزیابی ریسک HSE  در صنایع

- مدلها و روشهای تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعتی

- الکوهای بهینه استقرار سیستم  HSE در مدیریت شهری

- بررسی عناصر سامانه  HSEدر مدیریت شهری

- راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای شهری

- ارائه راهکار برقراری ارتباط بین مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بهره‌وری فعالیتهای شهری

- نظامهای اقتصادی در  HSEصنعتی

- نقش ارزیابی  HSE در پروژه های عمرانی و ترافیکی شهری

- ارزیابی  HSE در پروژه‌های ایجاد شریانهای حیاتی شهری

- قوانین و مقررات و  HSEدر صنایع

HSE-  و مباحث حقوقی در صنایع

- آموزش و نقش آن در ارتقاء فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در صنایع

- ارتقاء فرهنگ ایمنی ترافیک شهری

- ارتقاء  HSEپیمانکاران پروژه‌های عمرانی شهری و پروژه‌های عمرانی صنعتی

- توسعه پایدار و سیستمهای HSE

- ارتقاء ساختار  HSEدر صنایع عمده کشور

- ساز وکارهای هماهنگ‌سازی بین عناصر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در مدیریت صنعتی

 

آلودگی های صنعتی و نقش HSE در کاهش آنمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری