چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت پندار اندیش رهپو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس مدیریت:

- مدیریت و تکنیکهای بهینه سازی

-افق های نوین در مدیریت 

-چالش های فرآوری مدیریت

- مدیریت دانش

-سییتم های اطلاعاتی مدیریت

- وسایر شاخه های مرتبط با مدیریت 

 

محورهای کنفرانس اقتصاد:

- اقتصاد توسعه 

- سرمایه گذاری خارجی

-بهره وری و اشتغال

- ارتقای کیفیت اقتصادی با رویکرد نظام مالیاتی

-توانمند سازی منابع انسانی 

- وسایر شاخه های مرتبط با اقتصادمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک