دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

Second National Conference of the Dynamics of Management, Economic Development and Financial Management

پوستر دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳ توسط شرکت پندار اندیش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی:

-فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری

- دولت و توسعه سرمایه گذاری یا اقتصادی

- تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار

- برند سازی و در توسعه پایدار

- استراتژی های مالی

- مدیریت ریسک

- مدیریت سرمایه گذاری

- مدیریت مالی شرکت ها

- حاکمیت شرکتی

- مدیریت تولید و پژوهش عملیاتی

- مدیریت پروژه

- مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی

- مدیریت لجستیک

- تجاری سازی در علم و فناوری

- تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

- اصلا ح نظام بانکی و بیمه ای

- اصلاح نظام مالیاتی

- اصلاح نظام گمرک و توزیع کالا

 

 رهبری و رفتار سازمانی:

- رهبری

- رهبری تغییر

- رهبری اخلاقی

- رهبری شرکت های بزرگ و هولدینگ ها

- توانمندی های هیجانی رهبران

- اثر بخشی کار تیمی

- فرهنگ سازمانی اثر بخش

- عوامل سازمانی ماثر بر نوآوری

- موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمانها

- مدیریت تحول، فرهنگ سازمانی

- ارتباطات سازمانی

- مدیریت تعارض

- مدیریت استرس

- کار تیمی

- مذاکره

 

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات:

 -مدیریت دانش و اطلاعات

- روش شناسی سیستم های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات

- تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی

- دولت و خدمات الکترونیکی

- استراتژی الکترونیکی

- مدل های کسب و کار الکترونیکی

- ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی

- تجارت از طریق تلفن همراه

- سلامت و بهداشت الکترونیک

- مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها

- هوشمندی کسب و کار

- بانکداری الکترونیک

- راه حل های الکترونیکی سازمانی (سیستم های برنامه ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تامین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)

- نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات

- همکاری و اتحادهای الکترونیک

 

 مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی:

- توسعه منابع انسانی

- آموزش

- جانشین پروری

- سیستم های جبران خدمات

- سیستم ارزشیابی مشاغل

- سیستم های مدیریت عملکرد کارکنان

- ایمنی و بهداشت

- روابط کار

- انتخاب و جامعه پذیری

- مدیریت استراتژیک منابع انسانی

- منابع انسانی الکترونیک

- مدیریت منابع انسانی در شرکتهای هولدینگ

- مدیریت کارکنان دانشور

- برنامه های نگهداشت دانشوران

- نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی

- طراحی سیستم های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی

- حسابرسی و ممیزی مدیریت منابع انسانی

- مدیریت کیفیت فراگیر

- بهره‌وری و تعالی سازمانی

- مدیریت عملکرد

- روش های حل مساله

 

 بخش آزاد:

پژوهشگران محترم می توانند کلیه مقالات علمی که دستاورد پژوهشی خود در سایر موضوعات درج نشده درمحورهای کنفرانس می باشند را می توانند جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمایند.مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی