اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

The First International Conference on Dust Haze,Management of Factors and Consequences

پوستر اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.


اهداف همایش:

با توجه به روند گرمایش جهانی، مدیریت و توسعه ناپایدار جهان کنونی، دانشمندان اقلیم‌شناس، اکولوژیست‌ و سایر علوم مرتبط با محیط زیست اعتقاد دارند که فراوانی پدیده ریز گردها و توفان‌های گرد و غبار افزایش خواهد یافت (روند کنونی گویای این قضیه می‌باشد) و در دهه های آینده به یکی از معضلات زیست محیطی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل خواهد شد؛ لذا برگزار کنندگان این کنفرانس با اشراف به این موضوع در نظر دارند ضمن ارائه ابعاد پنهان و آشکار این پدیده و راه کارهای مقابله با آن؛ با دیدگاه های علمی و بشر دوستانه به جلب نظر مسئولین کشور، سازمان‌های جهانی و کشورهای درگیر بپردازند و در صورت امکان اجماع جهانی را برای مقابله با این پدیده که در آینده بیشتر خود را نمایان می‌سازد، بدست آورند.


محورهای همایش:

- شناسایی چشمه­ های­ گرد و غبار ایران (جهانی، منطقه­ ای و محلی)
- کانی­ شناسی و ریخت­ شناسی گرد و غبار و ترکیبات شیمیایی همراه آن
- گرمایش جهانی و طوفان­ های گرد و غبار
- مدل‌سازی و پیش ­بینی طوفان­های گرد و غبار  و ارائه هشدارهای به موقع
- روش‌ها و ابزارهای نو برای مقابله با تولید گرد و غبار
- پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی - اقتصادی و سیاسی پدیده گرد و غبار
- اثرات پدیده گرد و غبار بر سلامت انسان
- مدیریت، کنترل و راه کارهای کاهش اثرات گرد و غبار
- ابعاد حقوقی پدیده گرد و غبار و نقش سازمان­ های جهانی در کاهش آن